Integritetspolicy

Vi, Semper AB, Box 1101, 172 22 Sundbyberg (hädanefter ”Semper”, ”vi” eller ”oss”), tar dataskydd på allvar och i denna integritetspolicy informerar vi om insamling, lagring och användning av personuppgifter på vår webbplats www.organix.se. Integritetspolicyn gäller även vid besök på webbplatsen via mobila enheter. Semper är personuppgiftsansvarig i enlighet med gällande dataskyddslagar. Våra kontaktuppgifter finns på sista sidan i denna policy.

Vi samlar endast in, behandlar och använder personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt eller när användaren har samtyckt till insamling av personuppgifter. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter i enlighet med Sveriges dataskyddslagar och EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Personuppgifter
Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera eller kontakta en person. Det kan vara namn, adress, mejladress eller telefonnummer. I de flesta fall är det även fråga om IP-adressen som varje enskild dator tilldelas av en operatör på ett datum som kan kopplas till en person. Anonyma uppgifter, uppgifter som anonymiserats så att de registrerade inte kan identifieras, utgör inte personuppgifter.

Automatisk datalagring på vår webbplats
När du besöker vår webbplats skickar din webbläsare av tekniska skäl automatiskt data till vår webbserver. Det är bland annat:

datum och klockslag för besöket
URL (adress) som är sökvägen till webbsidan
hämtad fil
mängd skickade data
datorns värdnamn (IP-adress)
webbläsartyp och -version
operativsystem.

Uppgifterna lagras endast för den tekniska administrationen av vår webbplats. Uppgifterna vidarebefordras inte till tredje part. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera de sparade uppgifterna om det finns konkreta skäl att misstänka otillåten användning.

Dina uppgifter
Du kan använda vår webbplats utan att lämna dina personuppgifter. Personuppgifter samlas endast in och lagras när du skickar ett mejl till oss (mejladress, innehåll).

Dessa uppgifter används uteslutande för att behandla och besvara din förfrågan. Ytterligare behandling sker endast om du ger ditt uttryckliga samtycke.

Cookies
På vår webbplats används cookies till viss del. Vi använder cookies för att anpassa ditt besök på webbplatsen efter dina behov och göra det både effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som sparas på din dator och används av webbläsaren. Merparten av de cookies som används av oss är s.k. session cookies. De raderas automatiskt när du lämnar vår webbplats. Andra cookies sparas på din enhet tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök. Du kan ställa in webbläsaren att alltid informera dig när cookies används, endast tillåta cookies för enskilda webbplatser, godkänna cookies i vissa fall, avaktivera eller blockera cookies eller automatiskt radera cookies när webbläsaren stängs. Om du avaktiverar cookies kan webbplatsens funktion begränsas.

Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från företaget Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics använder cookies som möjliggör analys av din användning av vår webbplats. Informationen om din användning av denna webbplats som erhålls via cookies överförs och sparas på en av Googles servrar i USA. Vi använder Google Analytics med tillägget „_anonymizeIp()", vilket innebär att IP-adresser som överförs till Google endast behandlas i förkortad, anonymiserad form för att förhindra direkt identifiering av personer. Google använder uppgifterna för att analysera ditt besök på webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteterna på vår webbplats och ta fram ytterligare tjänster kopplade till användningen av webbplatsen och internet. Google kommer också i förekommande fall att överföra informationen till tredje part i de fall det är lagstadgat eller tredje part bearbetar uppgifterna på uppdrag av Google. Google kommer under inga omständigheter att koppla din IP-adress till andra data från Google. Du kan ställa in din webbläsare att även blockera cookies från Google Analytics. Observera att du då inte kan använda alla funktioner på vår webbplats. Du kan alltid förhindra att Google Analytics framöver samlar in och lagrar data genom att installera en plugin från Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Du hittar ytterligare information om Google Analytics här: (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv). Om du besöker vår webbplats via en mobil enhet kan du avaktivera Google Analytics genom att klicka på denna länk. När länken aktiveras sparar vi en cookie i din webbläsare som talar om för oss att Google Analytics inte får användas på din enhet. Observera att du måste blockera cookies igen om du har tagit bort cookies från webbläsaren eller om du går in på vår webbplats via en annan webbläsare. Observera dessutom att Google har egna dataskyddsbestämmelser som är oberoende av våra. Innan du använder vår webbplats rekommenderar vi att du läser igenom Googles dataskyddsbestämmelser på  https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=sv.

Länkning
Denna integritetspolicy gäller endast för vår webbplats. Webbplatsen kan innehålla länkar till externa webbplatser som denna integritetspolicy inte omfattar. Om du lämnar vår webbplats via en länk rekommenderar vi att du noga läser igenom varje enskild webbplats dataskyddsinformation.

Säkerhet
Vi vidtar alla lagstadgade åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, förstörelse, missbruk, manipulation och obehörig åtkomst. Observera dock att ingen internetuppkoppling är absolut säker eller felfri. Därför ber vi dig ha detta i åtanke även när du använder denna webbplats.

Dina rättigheter
Som användare har du rätt att avgiftsfritt få information om dina sparade uppgifter. Det omfattar även rätten att korrigera, spärra eller radera de uppgifter vi samlat in. Skicka din förfrågan per post till:

Semper AB
Box 1101
172 22 Sundbyberg
Sverige 

Eller per e-post till:  konsumentkontakt@semper.se

Ändringar i integritetspolicyn
Semper förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet i denna integritetspolicy utan föregående meddelande och utan att ange något skäl till detta i enlighet med gällande dataskyddslagar.